top of page

Zverte sa do rúk profesionálov

23.000 +

Zákazníkov

22

Lekárov

15

Rokov na trhu

9

Kliník

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v poskytovaní zdravotnej starostlivosti už viac ako 15 rokov. Prvé zdravotnícke zariadenie, ktoré naša spoločnosť zriadila  je dermatovenerologická ambulancia v metropole východného Slovenska - v Košiciach. Postupom rokov sme začali rozširovať svoju pôsobnosť v oblasti dermatovenerologickej starostlivosti aj do ďalších miest, do hlavného mesta Bratislava a do Nitry. Od roku 2017 sme pristúpili k ďalšiemu rozšíreniu našich služieb o ďalšie zdravotnícke odbory a to o stomatologickú ambulanciu a ambulanciu plastickej chirurgie v Nitre. V roku 2019 sme zriadili náš dovtedy najväčší projekt, nielen čo sa týka investície ale hlavne rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to kliniku DC MEDICAL na Tajovského 17 v historickom centre Košíc. Na tejto klinike poskytujeme dva typy jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch plastická chirurgia a maxilofaciálna chirurgia, taktiež na tejto klinike poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj v stomatologickej ambulancii. Nielen na klinike ale celkovo v Košiciach, v Nitre, v Bratislave ale aj iných kútoch Slovenska máme záujem dlhodobo investovať a rozvíjať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našich odboroch. Už dnes patríme k najlepšie materiálne vybaveným ambulanciám a zariadeniam na Slovensku.

Profesionálna chirurgia na Slovensku

Na našich klinikách pôsobia Tí najlepší lekári špecialisti, ktorí využívajú moderné metódy a postupy. Do liečebných postupov zapájame najmodernejšie technológie, ktoré efektívne slúžia našim lekárom, ale hlavne zvyšujú kvalitu nami poskytovanej starostlivosti a komfort pacienta.

Významná spolupráca s partnermi

Na všetkých našich klinikách využívame prístroje, akými sú napríklad CO2 frakčný laser, diódový laser 808NM, laser Nd:Yag, plazmový generátor, germicídne žiariče a mnohé ďalšie. Tieto prístroje naša spoločnosť vyvíja a zdokonaľuje ako participant vedeckovýskumného klastra CASSOVIA MEDI VALLEY z. p. o. formou konzultačnej a vedecko-výskumnej činnosti našich lekárov a ostatného odborného personálu.

Primárnou snahou klastra Cassovia Medi Valley z.p.o. je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity všetkých zapojených subjektov regionálneho partnerstva s cieľom získania pozície národného klastra pre oblasť medicíny, farmácie a kozmetiky a poskytovanie komplexného systému vývojových a inovačných služieb v rámci slovenského a európskeho trhu.

Klaster podporuje medziregionálnu spoluprácu vysokých škôl ako sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Klinika dermatovenerológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Medzinárodné laserové centrum v Bratislave a ďalšie, nemocníc, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a popredných podnikateľských subjektov ako sú DC Medical s.r.o., MM Medical s.r.o., Juhapharm s.r.o., Diawin RDM. s.r.o., GlobalLogic Slovakia s.r.o., Unique people, s.r.o., Promiseo s.r.o., Medzinárodné laserové centrum Laserlab Europe, Diawin Deutschland GmbH  s cieľom zatraktívniť región pre potenciálnych investorov a vytvoriť tak podmienky pre efektívne podnikanie.

Vlastný výskum  a vývoj

Spoločnosť DC MEDICAL s.r.o. je svojou činnosťou v rámci klastra zameraná na výskum a vývoj novej generácie vstrebateľných materiálov kyseliny hyalurónovej, kde naši vedci a lekári dosiahli veľké pokroky.

Úspešne sa nám podarilo syntetizovať sukcinyl-MN-3. Modifikácia HA bola potvrdená enzymatickou degradáciou a následnou LC-MS analýzou. Termogravimetrická analýza potvrdila štandardnú suchú hmotnosť derivátov, t. j. obsah vody a prchavých rozpúšťadiel. Vykonané reakcie slúžia ako veľmi dobrý skríning reakčných podmienok modifikácie HA pomocou sMN-3. Poskytujú pomerne dobré informácie o účinnosti reakcie v širokom rozsahu Mw a načrtávajú trendy o závislosti použitého molárneho ekvivalentu na výslednom DS. Z niektorých vzoriek HA-sMN-3 sú dostupné nízke desiatky mg. Je možné ich použiť na stanovenie biologickej aktivity. Šírenie je v rámci pripravovanej patentovej prihlášky, ktorá bude podaná v roku 2024.

Autorským inovatívnym vývojom spoločnosti DC MEDICAL s.r.o. je komplexný a inteligentný softvérový balík pre lekársku prax DC TELEMED , určený pre správu zdravotníckych zariadení, poskytujúci hneď niekoľko rôznych riešení. Softvérový „ekosystém“ DC TELEMED tvoria moduly ako objednávkový systém pre klientov, dochádzkový systém zamestnancov, skladový systém, finančný systém vo forme virtuálnej meny, analytický systém pre tvorbu reportov s využitím umelej inteligencie, marketingový systém a nástroje na poskytovanie personalizovanej zdravotnej starostlivosti pre zákazníkov. Finančný modul je špeciálny platobný prostriedok, ktorý uchováva majetok v elektronickej podobe prostredníctvom digitalizácie finančných prostriedkov. Cieľom platformy bolo priniesť klientom jednoduchý systém objednávania služieb, zjednodušenie platobného procesu a poskytnutie kompletného prehľadu o finančných prostriedkoch. Vývojári spoločnosti DC MEDICAL s.r.o. vyvinuli taký softvér, ktorý okrem primárnej úlohy zvýšiť a skvalitniť starostlivosť o zdravotný stav pacienta bol skombinovaný s biznis požiadavkami spoločnosti. Vďaka tomu sa  zmenil aj každodenný chod spoločnosti, ambulancií a kliník z pohľadu pacientov. Vďaka centralizovanému ekosystému sú alokácie potrebných zdrojov urobené dopredu, na základe dát a predikcií, zlepšila sa prehľadnosť termínov, diagnóz a zákrokov.

Na vývoji softvéru DC TELEMED sa podieľal výskumno-vývojový tím spoločnosti DC  MEDIACL s.r.o., ktorý bol zostavený z rôznych odborníkov, predovšetkým z oblasti informatiky a informačných technológií na základe všeobecnej kvalifikácie a rôznorodých skúseností v akademickej oblasti alebo v iných odvetviach.  Na projekte okrem vedecko-výskumného tímu odborníkov participovali aj lekársky odborníci a špecialisti. Vzájomná spolupráca tímu prebiehala pod záštitou jednotlivých dermatologických, stomatologických a plastických kliník spoločnosti.

V spolupráci s MM Medical s.r.o. sa naša spoločnosť podieľa na vývoji unikátneho čítacieho zariadenie BLACKBOX . Zariadenie BlackBox, ktoré sme vyvinuli, je integrovateľná čítačka dermatologických laserov ako prídavný modul a môže byť integrovaná do akéhokoľvek lasera dostupného na medzinárodnom a európskom trhu, ako aj do zariadení vyvinutých a vyrobených na mieru. Na dnešnom trhu nie je k dispozícii žiadne rovnaké alebo podobné zariadenie. BlackBox dokáže diagnostikovať niekoľko typov kožných výrastkov a pigmentových lézií vďaka tomu, že zhromažďuje aj fotografie z iných oblastí svetelného spektra a analyzuje pokožku pomocou vybraných vlnových dĺžok viditeľného svetla a blízkeho infračerveného žiarenia s využitím odrazivosti, absorpcie, fluorescencie a polarizácie svetla. Mapuje materské znamienka na povrchu s diagnostickou presnosťou v pigmentových prejavoch. Využíva širšiu databázu nemelanocytových lézií a umožňuje určiť, ktorá lézia potrebuje exstirpáciu. Náš inteligentný dermatoskop umožňuje detekciu malignity kožných lézií optickým skenovaním s následným vyhodnotením neurónovej siete.

 Všetky aktivity našej spoločnosti zabezpečujú aj výchovu a vzdelávanie lekárov pre odborné prostredie a prax. V súvislosti s neustále rastúcim počtom nových pacientov vyhľadávajúcich naše služby sa neustále snažíme rozvíjať a modernizovať všetky naše pracoviská, s čím súvisí aj modernizácia vybavenia, postupov, vzdelávanie lekárov a personálu.

Účasť na medzinárodných veľtrhoch

Naša spoločnosť a naši zamestnanci sa nepretržite rozvíja a preto sa zúčastňujeme nielen kongresov a seminárov na domácej pôde ale aj medzinárodných svetových kongresov, na ktorých sme úspešne predstavili naše novinky

16.10. -20.10.2023 Gulf Information Technology Expo (GITEX)

Dubajské medzinárodné kongresové a výstavné centrum, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Gulf Information Technology Expo (GITEX) je najznámejší veľtrh spotrebnej výpočtovej techniky a  elektroniky, ktorý kombinuje výstavu s konferenciou. Svetoví lídri tu majú možnosť predviesť svoje jedinečné inovácie. GITEX Global 2023 obsahoval platené a neplatené konferencie, technické workshopy, semináre, certifikované školenia a ďalšie a to v rámci 20 konferenčných skladieb. Podujatie zahŕňalo deväť predstavení, ktoré zdôrazňovali vývoj v rôznych sektoroch, vrátane dvoch nových iniciatív v oblasti udržateľnosti technológií.

 

​11.10. – 14.10.2023 European academy of dermatology and venerology (EADV)

Berlín, Nemecko

Kongres EADV je každoročný medzinárodný kongres pre najnovšie vedecké pokroky a výskum v dermatológii a venerológii. Spojením zdravotníckych profesionálov, organizácií a priemyslu z celého sveta s cieľom maximalizovať vplyv má každý záujemca príležitosť byť v centre dermatológie a venerologického výskumu. Na kongrese sa predstavilo viac ako 600 rečníkov z 50+ krajín, ktorí viedli viac ako 180 stretnutí a prilákali tak publikum v počte viac ako 15 500 delegátov z celého sveta.

 

30.3.-31.3.-1.4.2023 Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC)

Monaco

​Svetový kongres Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC) je popredné podujatie v tomto odvetví, ktoré sa zameriava na neustále vzdelávanie lekárov a podporu nových, zmysluplných profesionálnych spojení. Na kongres bolo pozvaných viac ako 15 000 delegátov zo 140 krajín sveta. Predstavilo sa viac ako 300 medzinárodných rečníkov na 75 vedeckých stretnutiach a 67 sponzorovaných sympóziách, aby sa delegáti dozvedeli o najnovšom výskume založenom na dôkazoch a špičkových inováciách vznikajúcich v odbore estetiky.

S našou spoločnosťou sme mali tú česť byť súčasťou týchto svetových kongresov. Na nich sme predstavili niektoré naše novinky ako napríklad AURORA CO2 FRAKČNÝ LASER. Táto dizajnová novinka je vlastne výkonný ablačný laser CO2, ktorý obnovuje kožný povrch pre jeho omladenie a aktívne jazvy. Vďaka zabezpečovaciemu zariadeniu BLACK BOX dokáže diagnostikovať a liečiť kožné poškodenie pleti ako sú vrásky, veľké póry a nerovnakú štruktúru (resourfacing pleti). Náš CO2 frakčný laser je technologicky jediný dermatologický laser, ktorý necieli lúč lasera na farbu, ale na vodu. Jeho efektivita je mimoriadna najmä pri odstraňovaní kožných výrastkov, ale aj pri chirurgických zákrokoch. Lasery našej ponuky majú mimoriadne bezpečnostné systémy, ktoré chránia pacienta a urýchľujú efekt.​

Naše Certifikáty a Projekty

Vytvárame úrodnú pôdu pre inovatívne projekty na výskum a vývoj v medicíne či technológiách. 

bottom of page